Marathi vinod

गन्याची परीक्षा सुरु असते...
परीक्षेमध्ये मास्तर खुप कडक
असतो आणि पेपर पण कठीण असतो ,
गण्याला कॉपी पण करता येत नसते....
.
शेवटचा बेँचवर बसलेल्या गण्याने परीक्षकला एक चिठ्ठी दिली...
.
परीक्षकाने चिठ्ठी वाचली आणि चुपचाप आपल्या खुर्चीवर जाऊन बसला...
गण्याचा पुढे बसलेल्या मिञाने विचारले:
"यार तु काय लिहल होत त्या चिठ्ठीत ?"
.
.
मी चीठित लिहले,
"सर, तुमची पँट मागून फाटली आहे.