Breakup with girlfriend

ब्रेकअप करताना...
.
ती म्हटली मी तुझ्यावर
प्रेम केलंय ना त्याची शिक्षा दे मला....
.
.
.
.
मी जाऊन तिच्या बापाला सांगितलं....
.
.
.
.
आई शप्पथ काय धुतली तिला...!!