Prem ani daru

गुरूजी- गण्या,सांग बरे ,प्रेम अन दारू                            यामध्ये काय फरक आहे...?
गण्या- सोप्पय गुरूजी....
          दारू जास्त झाली तर मुले
          उल्टी करतात...
          अन प्रेम जास्त झाल तर मुली
          उल्टी करतात...