P.l.deshpande vinodनवस करून, 9 महीने जीवापाड जपून, दिवस रात्र स्वप्न बघून जन्माला आलेल्या मुलाचे नाव आई वडिल 'विनोद' कसे काय ठेवतात मला आजवर नाही समजलय - पु. ल. देशपांडे