Funny doctor

गंपूचा पाय काळानिळा पडला...

डॉक्टर : याचा अर्थ, पायाला संसर्ग
झाला आहे. 
कापावा लागेल.
लाकडी पाय बसवावा लागेल.
ऑपरेशन नंतर त्याला लाकडी पाय
बसवण्यात आला.
पण तोही काळानिळा पडू लागला.
.
.
डॉक्टर : याचा अर्थ, जीन्सचा रंग
जातो आहे...