Puneri Vinodपुण्याच्या जिम मधली पाटी -


व्यायाम म्हणजे प्रेम नव्हे.
तो करायला लागतो, आपोआप होत नाही !