Santa funny sms joke


एकदा एका कावळ्याने संताच्या डोक्यावर शी केली.
संता (चिडून ओरडतो) : तू चड्डी नाही घालत का रे ???
कावळा : तू चड्डीतच करतो का रे ? !!!

Read another joke here http://marathijokes.in/2012/08/blog-post_6998.html