Vahini

भारत असा एकमेव देश आहे जिथे मुलगी
.
.
.
.
.
.
.
.
मुलाची प्रेयसी होण्याअगोदर
त्याच्या मित्रांची वहिनी झालेली असते