latest marathi joke smsभाऊ कड पाहणारे लाख आहेत......पण भाऊ
जिच्याकडे
पाहतात ती "लाखात एक" आहे......आयुष्यात दोन गोष्टी खुप वाईट भेटल्या...


पोरगी छपरी


आणि


कॉलेज जवळ टपरी.
Punekar vinod