Funny marathi sms

आता जानुन घ्या...
तुमच्या प्रेमाचे भविष्य...... TYPE
करा
.
. LOVE
< तुमचे नाव >
SPACE
< पार्टनर चे नाव>
आणि
. .
.
पाठवा
.
.
तुमच्या पप्पांच्या मोबाईल वर...