marathi funny joke for whatsapp adminआज आम्ही ग्रृप मधील सर्व सभासद दिव्यावर हात ठेवुन शपथ घेतो की........
अँडमिनला
कधीही त्रास देणार नाही, कधीही वाईट बोलणार नाही
.
.
.
.
.
.


दिवा कोणी विझवला रे ?
For another joke click here : http://marathijokes.in/2014/05/traffic-police-joke.html