Marathi joke

रेशनिंगच्या दुकानासमोर
भली मोठी रांग,
गर्दीतून एक जण पुढे
जातो. पुढचे लोक
...त्याला मागे फेकून देतात.
तो उठून पुन्हा पुढे जातो.
त्याला पुन्हा फेकून
देतात.
तिसऱ्यांदा फेकल्यावर
तो पडूनच राहतो

ओरडतो- ‘तुमच्या तर...., आज दुकानच
उघडत नाही...